Logo- og Budskapsmatter

Budskaps Matter
message-mat

Mountvilles Budskaps Matte er designet for å få frem et budskap eller ønsket informasjon for den enkelte bedrift. Mattene har også et design som vil forhindre skli og fallulykker.

Logo matter
logomat

Mountville High Definition Logo matterskarakteristiske trekk er kvalitets bilder i teppe matter. Det fotografiske kvalitets blide blir produsert ved å bruke 4 fargeprosesser som lager en ubegrenset farger med mer enn 10 ganger så stor oppløsning enn konkurrerende matter. High Definition Logo matter blir printet ut på plysj nylon tepper med 100% nitrilegummi som underlag

Utviklet og designet av Annec Design